Reklamace

Reklamace

 

  • Popisný štítek s číslem dlahy a datem výroby, kterým je každý výrobek označen, je nutné v případě reklamace dodat spolu s dlahou. V opačném případě nejsou reklamace výrobcem uznány. Doporučujeme štítek odlepit a uschovat.
  • Vzduchové dlahy Urias jsou spotřebním zbožím. Na dlahy Urias je výrobcem poskytována záruka po dobu jednoho roku od data výroby, a půl roku od data prodeje.
  • Výrobce neuznává reklamace v případě, že vnitřek dlahy nese stopy po vlhkosti.
  • S dlahami nesmí být manipulováno za vzduchovou hadici. Nesmí být vyvíjen tah/tlak na spoj hadice s dlahou. Při cvičení tomuto zabraňte přichycením hadice k dlaze. Závady vzniklé výše uvedenými příčinami nebudou při reklamaci uznány.
  • Dlahy nijak neskládejte. Skladujte rozložené a bez zatížení, ve stálých vnitřních podmínkách. Nevystavujte dlahy kontaktu s hranami a ostrými předměty. Dlahy nesmí být vystavovány přímému slunci.

Případný, Vámi nezaviněný, únik vzduchu z dlahy ve švech, neprodleně hlaste dodavateli.